Stor skriftlig kanaliserad Vägledning: Healing för ditt Mänskliga, Själsliga & Galaktiska DNA

Stor skriftlig kanaliserad Vägledning: Healing för ditt Mänskliga, Själsliga & Galaktiska DNA

kr1,700.00 Inklusive moms

Beskrivning

Stor Skriftlig Kanaliserad Vägledning 
Vårt Mänskliga, Själsliga & Galaktiska DNA – En Nyckel för Healing 🩵

Vi kan se vårt DNA är som en grundläggande kod vi bär på inom oss, en ritning för hur våra celler ska agera, hur vi ska se ut och vad vi ska ha för konstitution. Uppsättningen av vårt DNA kommer från båda våra föräldrar. Vi kan dela upp vårt DNA i en individuell del och en mer kollektiv del.
 
Utöver detta har vi också vårt själsliga DNA, det vill säga en kos som håller all lagrad information vi bär med oss från tidigare livstider. Här lagras gamla trauman och obalanser men också utvecklade gåvor. Det här innebär att vi bär på blockeringar och trauman, både från våra föräldrar men också från våra tidigare livstider – som en del av vårt unika DNA.
 
Vårt DNA och de upplevelser vi har här på Jorden är också påverkade av vårt själsliga ursprung och den koppling vi har med andra galaktiska platser.
Så Plejaderna har en form av DNA (kod) medan Vega har en annan osv. Har vi haft liv på flera andra platser bär vi därför med oss dessa olika energimässiga koder inom oss – vilket gör att vi har tillgång till gåvor därifrån, men också utmaningar och energiminnen av rädsla osv.
 
När vi läker och omprogrammerar delar av vårt DNA hjälper vi till att läka på flera håll – vi läker familjemönster, släktled och trauman från tidigare liv men också mönster kopplat med vår själsgrupp. Nyckeln handlar om att omskapa vibrationen i vårt DNA- När vi förändrar vibrationen förändras vårt DNA.
 
I den här vägledningen tittar vi på stora och starka teman för dig själ. Vi tittar på vad du bär med dig i ditt DNA, utifrån de olika grenar vi tagit upp. Vi tittar också på hur du kan läka det som framkommer.  

Vi svarar på följande frågor:
💎 Hur stor del av ditt DNA kommer från familj/familjeled och hur påverkar det dig? Hur kan du läka och återställa detta?
💎 Hur stor del av ditt DNA är från tidigare livstider och hur påverkar det dig här och nu? Hur kan du rätta till och läka detta?
💎 Hur stor del av ditt DNA är från ditt Galaktiska ursprung och hur påverkar det dig? Hur kan du jobba med läkning här?
💎 Hur många procent av ditt DNA är kopplat med det kollektiva och hur påverkar det dig? Hur kan du skapa mer balans och läkning här?
💎 Healing och balansering ingår i det som framkommer!

Du kan betala här direkt i vår webshop eller direkt via swish: 123 137 4297 (Helmetoden) Om det är första gången du har kontakt med oss så skriv din mail i swishbetalningen.