Själsliga Relationer

 

Själsliga Relationer

 

Alla relationer speglar oss, utmanar och och visar precis vad vi behöver titta på och läka. Ibland vandrar vi längst nere på botten,
för att andra stunder uppleva att vi är i himlen – allt för att vi ska utvecklas, höja vår vibration & bli vårat högsta jag
.

 

Här på jorden har vi ofta en ganska begränsad syn på relationer. Vi värderar dem som bra eller dåliga, fel eller rätt. Men de relationer som vi för ögat kan tycka är dåliga, kan också vara de mest utvecklande för oss och vår själ. Vår mänskliga aspekt kan ha en bild av hur en relation ska vara för att anses som bra. Innan vi inkarnerar så väljer vi vilka personer vi ska träffa, vilka lärdomar vi ska få med oss och vilka utmaningar som vi ska få med oss. Som själsliga varelser ser vi allt som sker på jorden som utveckling och vi kan se fram emot att leva ett utmanande liv, just för att vi vet hur mycket vi kommer växa. Det betyder inte att vi ska vara kvar i alla relationer, utan att vi ska titta på det vi befinner oss i och se om det är något vi vill vara i. Om inte så kanske vi behöver vi släppa taget, processa och gå vidare på vår resa.

 

Många gamla själar hamnar någon gång i en tung karmsik relation, vilket i sig inte är fel eftersom vi ska göra upp med de obalanser som finns där. Men det är viktigt att vara medveten om att vi inte behöver vara kvar i något som får oss att må dåligt, känna oss dränerade eller tar all vår energi. Här under har vi gjort en sammanfattning av hur olika typer av Relationer och själsliga band kan se ut. Det kan hjälpa dig att urskilja den relation du är i och kanske även att få mer klarhet kring det som sker. 

 

 

 

 

Tvillingsjälar på Jorden

När tvillingsjälar möts upplever de ofta en stor igenkänning hos varandra, en stark kärlek och mycket synkroniciteter. Det är inte alltid detta kommer på en gång utan ibland är det bara en av parterna som känner detta ibörjan. Det kan se väldigt olika ut, eftersom varje resa är unikt formad för just dig och din tvilling. Efter hand upptäcker båda ofta att de gått igenom liknande händelser och erfarenheter i livet. Det är dock vanligt att tvillingsjälar har vissa utmaningar i det yttre – såsom kulturella skillnader, stor åldersskillnad eller kommer från olika typer av ekonomisk bakgrund. Det kan också finnas ett visst motstånd mot vår tvillingsjäl eftersom han/hon väcker så mycket i oss på alla plan.

 

Tvillingsjälar kompletterar varandra vilket innebär att man ibland kan tycka att man är väldigt olika varandra och börja tveka på om man verkligen är tvillingsjälar. Den ena besitter ofta färdigheter och kunskaper som den andra inte har men som den behöver utveckla och tvärtom. Det här kan visa sig genom att den ena exempelvis är väldigt framåt, social och har lätt för att uttrycka känslor medan den andre är mer tystlåten, lugn och har svårt att uttrycka känslor. Detta kan också skapa vissa utmaningar eftersom man kan uppleva det som att ens tvilling är helt tvärtemot en själv.

 

Din tvillingsjäl är här för att spegla dig och för dig på en resa mot vilkorslös kärlek. Din tvilling är som sagt din spegel och kommer spegla upp allting inom dig som inte är i harmoni med din själ och som inte är bearbetat och läkt. Som du säkert förstår innebär det här att alla dina undertryckta känslor, trauman och skuggsidor kommer fram i ljuset. Det gör att kontakten med din tvilling ofta blir väldigt intensiv, framförallt i början när allt kommer upp så starkt. Ibland blir detta för utmanande och svårt att hantera och man går skilda vägar, i alla fall under en period.

 

Vår tvillingsjäl triggar saker i oss för att vi ska få möjlighet att läka detta. Så hur utmanande det än är så är dessa triggers en gåva – något som är förutbestämt och väl planerat innan vi valde att inkarnera och mötas. Att vara på en tvillingsjälsresa innebär inte sällan en berg -och dalbana med känslor. Känslor av glädje, samhörighet, kärlek, sorg, smärta och ilska.

 

Det finns flera anledningar till att vi träffar vår tvillingsjäl här på jorden, bland annat:

* Att uppnå självkärlek och villkorslös kärlek inom oss själva & till andra

* Att hjälpa oss påbörja & genomgå vårt andliga uppvaknande samt höja vår vibration

* Att läka våra inre sår och trauman, från detta liv,  tidigare liv och från andra galaktiska platser

* Att jobba ihop eller sprida kunskap – inom andligt eller annat helande arbete

* Att stödja jordens kollektiva uppstigning & vibrationshöjning

 

Missa inte vår bok: Tvillingsjälsresan – Vägen mot djup Själslig Läkning & Union.
Boken bygger på våra egna erfarenheter och av hundratals möten med andra tvillingsjälar. Den ger dig konkreta tips och verktyg för att läka under tvillingsjälsresan. Vi tar också upp kännetecken, myter, galaktiska ursprung och viktiga nycklar för att bemästra resan.

För att läsa mer eller köpa boken, välkommen till vår Webshop!

 

 

 

 

 

Själsfränder

Vi känner ofta när vi träffar en själfrände eftersom det är någon vi lätt får kontakt och trivs med. Våra själsfränder är de som ofta står oss väldigt nära i livet – en del av vår själsfamilj. Det kan vara en partner, en nära vän eller någon i din familj. När du träffar en själsfrände känner du ofta direkt en samhörigheter och du känner dig hemma med personen, som att ni redan känner varandra. Vilket ni ju faktiskt gör på själsnivå. Själsfränder har ofta levt många liv tillsammans och har genom det ett starkt band mellan sig. Du kan uppleva att din själsfrände förstår dig och att ni har lätt för att prata. Framförallt som trivs ni bra i varandras energi och sällskap. Våra själsfränder är liksom alla relationer runt oss, här för att få oss att växa och utvecklas. Även om en relation med en själsfrände ofta är väldigt kärleksfull och fin, så finns där också ofta utmaningar.

 

Känner du att du har ett speciellt och nära band med flera i din familj eller någon av dina vänner? Kanske har du eller har haft en partner som bara kändes så självklar och naturlig för dig? Som du kunde öppna upp dig för och visa vem du var? I så fall är sannolikheten hög att det var en själsfrände. Vi har alla flera själsfränder och ibland är det meningen att vi ska leva med en själsfrände hela livet, och ibland kan vi träffa flera under livets gång. Helt beroende på vad vi bestämt innan vi klev ner på jorden. Eftersom vi ofta levt ihop många gånger har vi ofta olika lektioner och lärdomar vi ska lära oss och jobba med tillsammans när vi träffas. Det kan exempelvis lärdomar som handlar om tillit, självständighet eller att förstå hur vi fungerar tillsammans med andra människor. 

 

 

 

 

Karmiska relationer

Karma står för orsak och verkan – det du ger får du tillbaka. Det behöver inte betyda att du får tillbaka exakt samma sak eller händelse, men något som energimässigt motsvarar den händelsen. Karma är inte något fel eller negativt, utan det är en universell lag som i sig är neutral. Allting du sänder ut i universum får du tillbaka – både positivt och negativt. Här är det viktigt att ha med sig att vi alla har karma vi behöver jobba med och vi gör alla så gott vi kan, alltid. 

 

Karmiska relationer i den här benämningen syftar till relationer som vi har ouppklarad karma med, framförallt från tidigare livstider. Vi träffar personer i våra liv som vi ingår relationer med eller har andra erfarenheter med. Beroende på hur ni behandlar varandra skapar ni positivt eller negativt karma. Om det bli väldigt stor obalans i en relation, exempelvis att någon misshandlar den andre, skapas ett karma där personerna med stor sannolikhet får mötas igen under liknande omständigheter för att balansera upp detta. Det finns enskilt karma, karma i relation till andra och kollektivt karma. Ett kollektivt karma kan exempelvis vara judarna som under andra världskriget utsattes för hemska saker.

 

Karmiska relationer kan vara både familj, vänner, bekanta, din chef eller en partner. Det kan vara en person som kommer in i ditt liv under en lång tid eller någon som bara dyker upp och försvinner snabbt igen. Det beror på hur er överenskommelse ser ut. En karmisk relation kan i början upplevas som väldigt passionerad och kärleksfull. Man känner ofta en stark fysisk dragning till varandra. Detta för att man helt enkelt ska välja att vara med varandra och jobba med sitt karma. I karmiska relationer är det vanligt med mycket konflikter eller att det uppstår en maktkamp där båda måste bevisa eller ha rätt. Det kan också vara så att du börjar på ett jobb och märker att din chef behandlar dig illa osv. Det är vanligt att vi träffar samma personer om och om igen under flera livstider för att lösa upp karma. Det beror på att vi ofast är omedvetna om vårt karma, vilken kan leda till att vi lämnar relationer utan att läka karmat eller att vi helt enkelt förvärrar karmat genom att falla in i samma roller som sist. Det är stora processer och det är viktigt att ha mycket ödmjukhet mot sig själv och mot andra i det här.

 

Tecken på att vi befinner oss i en mer tung karmisk relation är att vi känner oss dränerade på vår energi, har svårt att vara oss själva, en känsla av stagnation & stillastående energi, maktobalanser och att den ena partnern försöker hålla kvar den andra i sin utvecklingsprocess. Det kan också vara så att vi hela tiden återfaller in i samma mönster och att vi helt enkelt inte klara av att bryta oss loss. När vi befinner oss i en relation där det finns mycket negativ/obalanserad karma så är det inte sällan svårt att lämna och vi kan uppleva känslor som svek, skuld eller andra lågfrekventa känslor vid tanken p att ta oss ur. I dessa relationer skapas det nästan alltid starka energiband eller energy cords, som vi behöver rensa och göra upp med för att vi ska kunna gå vidare helt och fullt. Det kan krävas ett långt arbete med oss själva för att återställa vår energi och hitta inre balans efter en sådan relation.

 

Karmiska relationer kan innehålla olika former av narcissism, våld, övergrepp men också mer subtila tecken, exempelvis att den andra får dig att känna dig liten eller osäker i dig själv. Så det är viktigt att titta på helhet och ställa sig frågor som: Mår jag bra i den här relationen? Får jag energi eller tar relationen energi? Känns det överlag tungt och dränerande? Vill min partner lyfta mig eller hålla mig tillbaka?

 

 

Vi erbjuder en mängd olika tjänster som hjälper dig på din resa.

För att läsa mer om våra tjänster eller boka en telefonsession –

Välkommen till vår webshop

 

Tvillingsjäl mission