Djupgående om Tvillingsjälar

 

Tvillingsjälar
Ett gudomligt Möte här på Jorden ♡

 

Tvillingsjälar är ursprungligen en gemensam själ som någon gång delades upp i två delar – en med mer feminin energi och en med mer av den maskulina energin. Innan vi inkarnerade här bestämde vi oss för om vi skulle träffas i det här livet och vilket inre arbete vi skulle göra, både individuellt och tillsammans. Vi valde också när och hur vi skulle mötas och omständigheterna omkring detta. Så mötet är förutbestämt och har ett högre syfte. Tvillingsjälar har ofta levt många tidigare liv tillsammans och har gått igenom många utmaningar, vilket innebär att det kan finnas gammalt karma som måste lösas mellan dem, liksom med människor runt omkring dem.

 


Att träffa din Tvillingsjäl leder dig mot:

 

  • Självkärlek – förmågan att älska dig själv villkorslöst
  • Djup självkännedom om dig själv och ditt Gudomliga ursprung
  • Djupgående Healing och en djup transformation 
  • din andliga uppstigning och utveckling av dina inre Gåvor
  • Frihet & expansion – genom rensning va gammal karma och inre tyngd
  • En högre och mer ren kontakt med ditt inre, din intuition och ditt Högre jag
  • Frigörelse från gamla mallar, präglingar och trauman inom dig
  • Läkning av gamla cellminnen och smärta från tidigare livstider

 

Missa inte vår bok:
Tvillingsjälsresan – Vägen mot djup Själslig Läkning & Union
.


Boken bygger på våra egna erfarenheter och av hundratals möten med andra tvillingsjälar. Den ger dig konkreta tips och verktyg för att läka under tvillingsjälsresan.

 

Boken ger dig bland annat:

💎 Praktiska övningar, råd och verktyg för att läka på ett djupt själsligt plan
💎 Information om kännetecken, myter, galaktiska ursprung och högre samarbete för Tvillingsjälar
💎 10 stora Nycklar för att bemästra tvillingsjälsresan & vanliga utmaningar
💎 Vanliga hinder och utmaningar som tvillingsjälar och i komplexa själsrelationer
💎 Vår personliga berättelse + berättelser från andra Tvillingsjälar
💎 Hur du kan tillämpa Universums 12 universella lagar i ditt liv och använda dem för läkning
💎 Omfattande information om chakran & högre guider på din resa


För att läsa mer eller köpa boken, välkommen till vår
Webshop!

 

 

 

 

 

 


Maskulin och feminin energi samt Union

En viktig del kring mötet med vår Tvillingsjäl handlar om att uppnå balans inom oss själva – balans mellan vårt feminina och maskulina. Vanligtvis har en av parterna mer av den feminina energin medan den andre bär på motsatsen – mer maskulin energi. När Tvillingsjälar möts här på Jorden behöver de göra ett stort inre arbete för att balansera dessa energier, så att båda har balans med både det manliga och det feminina. På grund av hur vi lever i samhället, trauman från tidigare liv och obalanser i det kollektiva finns det ofta mycket att göra upp med här, både inom sig själv och i mötet med sin tvillingsjäl.

 

Den maskulina energin förknippas ofta med: Styrka, att ge, logik, handling, tänka, analysera och göra.

Den feminina energin förknippas ofta med: det mjuka, mottagliga, intuitiva, känsla, varandet, läkning, sårbarhet, öppenhet och avkoppling.

 

 • Det maskulina finns på utsidan, medan det feminina handlar om det inre.
 • Den maskulina tänker medan det feminina känner.
 • Der feminina skapar och det Maskulina manifesterar
 • Maskulina energin är mer i tanken medan det feminina är mer i hjärtat.
 • Det maskulina visar kraft medan det feminina visar sårbarhet.

 

 

 

 

 

Runner & Chaser – En Gudomlig & Utmanande Läkningsresa!

 

Denna typiska dynamik som ofta uppstår i Tvillingsjälsrelationen kallas Runner and Chaser. Allt detta sker för ett högre syfte och det är en viktig del processen under Tvillingsjälsresan. Anledningen till att dynamiken uppstår är för att mötet med vår Tvillingsjäl ofta är extremt utmanande och väcker upp starka interna processer inom oss – detta eftersom vår Tvillingsjäl är vår exakta spegel. Den andra parten speglar upp allting inom dig som du behöver bli medveten om och läka. Det är en fantastisk gudomlig gåva, men kan vara extremt utmanande. Ofta är det vanligt att Tvillingsjälar behöver små pauser eller till och med separera under perioder för att hantera allt som mötet speglar upp. Först när båda parter har gjort en hel del inre arbete och uppnått en viss balans mellan det maskulina och det feminina som förhållandet blir mer balanserat.

 

 

Det som kan vara viktigt här är att båda i slutändan tar ansvar för sina egna känslorDen som “jagar” behöver vända sig inåt och möta sig själv och de känslor av övergivenhet som uppstår, på samma sätt som den som “flyr” ofta behöver vända sig inåt och möta sina problem. Tvillingsjälsresan handlar om att läka sig själv och uppnå självkärlek. När vi gör det kan vi också dela detta med vår Tvillingsjäl och människor runt omkring oss. Allt börjar inifrån dig! Vår Tvilling själ är vår spegel som visar oss vägen. För varje del vi läker inom oss själva, ju djupare vi kommer in i vårt inre jag – och desto högre vi stiger i frekvens. Vi skalar lager efter lager med präglingar, förväntningar, mönster, känslor och värderingar som inte tillhör vårt sanna jag.

 

 

 

 

The Dark night of the Soul – Att möta smärta & Transformation 

 

När vi börjar vår uppstigning och andliga utveckling börjar vi efterhand släppa mer av vårt ego. Egot är våra mer mänskliga aspekter, sådant som håller oss tillbaka form av rädslor och gamla synsätt.  Det här är en del av den andliga resan och kan vara en otrolig tuff och smärtsam process. Det beror på att det ofta betyder att vi mer eller mindre behöver släppa allt vi tidigare höll fast vid, trodde och föreställde oss. Allt som skapas genom rädsla och begränsade åsikter måste tas bort för att vi ska kunna vara och leva som vi verkligen är – baserat på vår själ och sanningen i vår själ.

 

Det här är ofta en process som kan ta flera år. Hur vi upplever detta beror mycket på hur vi är som människor, hur mycket vi har i bagaget som behöver släppas och hur mycket motstånd vi har i processen. Ju mer motstånd vi har för att släppa det gamla, desto hårdare kan processen bli. Processen är vanligtvis inte linjär utan cirkulär – det betyder att vi kan må bra mycket under vissa perioder och sedan falla in i kampen med egot. Anledningen till att vi upplever alla dessa nedtryckta känslor är att de behöver komma upp till ytan för att bli läkta.

 

Här är det viktigt att ha mycket tålamod med dig själv och se allt från ett större perspektivVad som händer är i enlighet med din plan – vad du har valt att släppa taget om under denna livstid. Anledningen till att många startar denna läkningsprocess först när vi möter vår Tvillingsjäl är att den andra reflekterar oss så kraftfullt – det får allt som inte stämmer överens med vårt sanna jag att komma upp till ytan. Det kan också vara traumatiska händelser eller känslor från tidigare liv, vilket gör det svårt att förstå varför du känner som du gör. Var medveten om att detta är en del av resan och ingenting händer av en slump. Framför allt – ingenting är fel!

 


Exempel på saker vi kan uppleva när vi frigör oss mer från vårt Ego:

 • Starkt motstånd (ditt ego gör nästan allt för att hålla dig kvar i det gamla)
 • Känslor av förvirring och hopplöshet
 • Känslan av att marken försvinner under dina fötter
 • Känslor av ilska, sorg och misslyckande
 • Smärta i bröstet och andra delar av kroppen
 • Dåligt humör/depression
 • Upplevelse av att allt känns mörkt och dystert
 • Extrem trötthet
 • Existentiell kris – vem är jag?
 • Skuld och skam, känslor av att ha fel
 • En stark känsla av rotlöshet – var hör jag hemma?
 • Ett behov av att ha distans mot andra människor

 

 

 


Olika steg på Tvillingsjäls
resan som kan vara bra att känna till!

 

Kom ihåg att dessa steg kan se väldigt annorlunda ut för olika människor, beroende på vilka lektioner som ska läras. De olika stegen är inte heller en rak linje framåt utan det kan växla mellan stegen under resan. Ibland kanske du tror att du har passerat en fas och sedan kastas tillbaka igen. Det beror på att vi läker gamla sår och när vi har läkt något kommer nya saker upp på ytan för att bli läkta.

 

En inre längtan

I denna fas kan du börja känna en inre längtan efter något mer i ditt liv. Det kan vara en längtan som du inte riktigt förstår, men du känner att du vill gå vidare eller att det finns något mer. Vissa hör om begreppet Tvillingsjälar och samlar information om det. Andra kan söka mer efter andlighet och gå med i grupper med mer likasinnade människor. Du kan börja meditera och söka mer inom dig själv.

 

Ofta kan denna känsla av inre längtan komma en tag innan du träffar din Tvillingsjäl, som en slags förberedelse för att något ska komma in i ditt liv. Ibland är det dock inte alls så, din Tvillingsjäl dyker upp utan varning, och du förstår inte vad som händer. Om du längtar efter att träffa din Tvillingsjäl, rekommenderar vi att du arbetar med att läka dig själv under tiden. Ju mer du läker och ju närmare du är ditt inre, desto mer attraherar du din Tvillingsjäl.

 

 

 

Mötet med vår tvillingsjäl 

Den första kontakten med vår Tvillingsjäl kan väcka mycket starka känslor inom oss. Ofta känner vi en attraktion till personen, en känsla av att komma hem eller en stark kärlek som är svår att förklara. Det är dock inte alltid så att vi känner det omedelbart, men det kan komma senare i relationen. Den som är mest andligt väckt känner ofta den andliga kopplingen först. Naturligtvis kan mötet med din Tvillingsjäl hända på många olika sätt, men vanligtvis lite oväntat. Det är vanligt att vår Tvillingsjäl kommer in i våra liv när vi inte tänker på att träffa någon, när vi är i en tuff situation eller när vi redan är i ett förhållande. Det är därför mycket vanligt att en eller båda Tvillingsjälar redan är i ett förhållande, vilket kan komplicera det hela i början.

 

Ibland väljer båda tvillingsjälar att lämna sina relationer för att vara tillsammans och andra gånger tar det mer tid innan de kan börja något tillsammans. Här är det viktigt att känna vad som känns rätt för dig. Ibland är det inte heller tänkt att ge upp allt vi har just nu vi möter vår Tvillingsjäl. Det kan finnas saker som måste göras först. Vi kan leva i ett karmiskt förhållande eller med en själsfrände där vi behöver få de lektioner vi behöver innan det är dags att lämna. Vissa väljer att stanna kvar i sin relation, vilket inte är rätt eller fel, men vad som passar den personen just då. Universum har en plan med allt som händer. Om du och din Tvillingsjäl är tänkta att vara tillsammans, lita på att ni kommer att träffas när ni båda är redo. I det faktiska mötet med vår Tvillingsjäl händer ofta mycket spännande saker första gången vi träffas.

 

 

 

.

Trigger-stadiet

I denna fas kommer allt vårt gamla upp till ytan, allt vi behöver för att bli medvetna och läka djupare. Vår Tvillingsjäl är en spegelbild av oss själva, vilket innebär att ni speglar varandra i allt. Både med glädje och lycka, men också alla de tuffa saker som vi inte vill se hos oss själva. Vår Tvillingsjäl lyfter fram det allra bästa i oss, men hittar också våra inre skuggor. Detta kan naturligtvis vara smärtsamt, men det är en otrolig läkning. Se det som en möjlighet att läka och växa som människa.

 

Vi kan vara ledsna, oroliga, stressade och till och med arga utan att veta varför. Inte sällan riktas dessa känslor sedan mot vår Tvillingsjäl eftersom det är han / hon som väcker dessa känslor inom oss. Här är det viktigt att vara medveten om att det är din Tvillingsjäl som väcker dina känslor, men de är dina känslor. Det är dina saker som kommer upp och du måste ständigt gå tillbaka till dig själv och titta på vad som händer i dig. Varför blir du så arg? Anledningen till att du är irriterad på din Tvillingsjäl? Hur utlöser den andra Tvillingsjälen detta hos dig?

 

Att gå igenom alla dessa triggers kan vara riktigt tufft, särskilt om vi inte riktigt förstår vad som händer. Försök att se allt som händer som en stor gåva, en gåva som leder dig till ditt sanna jag. Det är ingen tillfällighet att din Tvillingsjäl beter sig som han / hon gör. Allt är förutbestämt, allt för ditt högsta jag. Så innan du går ner på jorden har du valt att träffas under vissa omständigheter, och du har också valt vad du behöver läka i dig själv och i varandra. Din Tvillingsjäl är du och du är din Tvillingsjäl. Du reflekterar exakt vad som behöver läkas. I denna fas som tvillingsjälar kan vi också börja tvivla. Borde det vara så här? Varför känner jag mig så negativ mot min Tvillingsjäl? Varför har jag inte kommit längre än detta med mitt eget inre arbete? Det kan också vara extra utmanande i denna fas eftersom det ofta händer mycket omkring oss. Vårt möte med vår Tvillingsjäl innebär ofta att våra liv kastas upp och ner på flera nivåer. Vi kan lämna säkra och vanliga relationer; vi kan förlora vårt jobb och känna oss generellt förvirrade.

 

Allt detta får oss att känna oss förvirrade och dessutom måste vi relatera till allt som händer med oss som Tvillingsjälar. Ha förtroende här och kom ihåg att allt kommer att hamna på plats. Som vi nämnde tidigare är det vanligt att Tvillingsjälar inte “passar” i mallen för hur man lever i samhället. Det kan vara en utmaning att gå in i ett förhållande med stor åldersskillnad eller där ni kommer från helt olika bakgrund. Så det finns många saker som gör förhållandet utmanande.

 

Med tiden kan känslor av att vilja fly uppstå, särskilt när starka triggers dyker upp. Det är lätt att börja skylla på allt som händer på den andra partnern, vilket ibland är förståeligt. Försök att ständigt titta på allt som händer på ett något högre plan. Ta ett steg tillbaka när det blir tufft och titta på vad som verkligen händer och varför du reagerar så starkt. Allt faller på plats. Det är när vårt liv faller sönder som det faktiskt börjar falla på plats.

 

 

 

 

Kris & läkning av trauman/inre smärta

Här behöver båda tvillingsjälar vara beredda på att möta sitt inre på ett djupt plan, att tillåta sig själv gå igenom gammal smärta och oläkta trauman. En stark vilja och mycket mod behövs ofta för att fortsätta på den gemensamma resan. Detta beror på att det kan visa sig som motstånd, både inom oss själva men också socialt med andra. Du kanske upptäcker att människor runt omkring dig ifrågasätter vad du gör. Att vara en Tvillingsjäl kan vara svårt och det kan till och med kännas ensamt ibland, och människor i närheten förstår inte allt som händer.

Vissa Tvillingsjälar genomgår en period eller separationsperioder under resan. Det är ofta mycket smärtsamt för båda Tvillingsjälar, men ibland nödvändigt för att båda ska kunna läka. Det är dock inte nödvändigt att genomgå separationen och det kan se annorlunda ut om det inträffar. Många rädslor kan uppstå här när det gäller rädsla för att förlora kontrollen över sitt liv och också rädsla för vad andra kan tänka. Vi lever i ett samhälle där vissa saker är mer accepterade än andra. Det krävs vilja och medvetenhet att gå framåt tillsammans, och mycket tålamod och förståelse både för din egen process och för vad den andra går igenom. Var ödmjuk mot dig själv och din partner. Båda gör sitt bästa från var ni är.

 

 

 

 

Tillit till en högre plan

I slutändan handlar det om att släppa taget, och att ge efter, att landa i sig själv och den kärlek som finns inom oss.  Det handlar om att släppa egot, förväntningar och att bara låta det som händer hända. När vi släpper kamp och kontroll tar själen över och tar oss exakt dit vi ska. Vi måste också släppa vår uppfattning om vår Tvillingsjäl på ett sätt, eftersom förhållandet inte bör baseras på att “behöva” den andra för att må bra. När båda har läkt mycket inom sig själva och är redo kommer förhållandet att vara i balans.

 

 

 

 

Den inre unionen

Unionen måste börja inom dig, det är en gudomlig och andlig union. Båda ni två har gått igenom en djup inre läkningsprocess och hittat balans i er själva och mellan er två. Tvillingsjälar har en oerhört stark energi mellan sig och när den är i balans är den otroligt läkande och kraftfull. Det gör att många människor kan få hjälp och läka av den energi som Tvillingsjälar har tillsammans.

Även om Tvillingsjälar har kommit till union kommer det fortfarande att finnas massa läkning och processer att göra. Det är en process som kommer att fortsätta och när vi har läkt mycket inom oss själva kommer vi också att ta på och läka kollektiva präglingar och idéer. Twin Flames-relationer är mer än bara ett kärleksförhållande. De två individerna har tillsammans en eller flera uppgifter att utföra för att öka vibrationen på jorden. Det kan finnas olika typer av läkning eller vägledning. Uppgifterna ser ofta annorlunda ut och aktiveras ofta vid det första mötet men också under processen.

 

 

 

 

Några tecken på att ni möts som Tvillingsjälar:

 

  • Du känner en omedelbar stark attraktion till personen, en känsla av att komma hem

  • Ni träffas under speciella omständigheter och det finns ofta synkronitet kring den första kontakten och mötet

  • En eller båda är ofta redan i ett förhållande

  • Det finns ofta en stor ålders eller kulturell skillnad

  • Det finns stark energi mellan er

  • Det kan finnas likheter i utseende, såsom samma kroppsbyggnad, likheter med ögon och andra drag

  • Ni har många likheter när det gäller saker ni har upplevt som barndom etc.

  • Ser att ni kompletterar varandra perfekt när det gäller egenskaper och färdigheter

  • Båda förstår varandra på ett djupgående plan

  • Ni kan känna av varandra på distans

  • Telepati (utvecklar över tid)

  • Ni börjar er uppstigning när ni träffas

  • Ni har olika roller, den ena vägleder den andra på olika sätt

  • En av er är mer andligt väckt

  • Båda startar ofta en kundalini-uppstigning

  • Båda är gamla känsliga själar

  • En eller båda har tydlig vägledning från guider, änglar och universum etc.

  • Andliga förmågor aktiveras och utvecklas efter att ni träffats

  • Stark magnetism – kan fungera både som en stark attraktion till den andra, men också i form av motstånd ibland. Det är aldrig likgiltigt eller neutralt.

    

 

 

För att boka en tjänst eller session –

Välkommen till vår Webshop