Skriftlig Kanaliserad Vägledning: Energianalys av Chakran, Auran & DNA

Skriftlig Kanaliserad Vägledning: Energianalys av Chakran, Auran & DNA

Rea!

kr1,111.00 Inklusive moms

Beskrivning

Skriftlig Kanaliserad Vägledning
Energianalys av Chakran, Aura & DNA💎

I den här vägledningen hjälper vi dig att återställa, balansera och läka ditt Energisystem på flera olika nivåer. Vi lägger vi stort fokus på dina chakran, din Aura samt ditt DNA som är länken mellan din fysiska kropp, din själ och Världssjälen. Vi är på många sätt väldigt komplexa energimässiga varelser och när vi har en större blockering någonstans kan det påverka resten av ditt energisystem och din kropp. Underaktivitet i ett specifikt chakra kan påverka ett visst område av ditt liv men också ett eller flera organ samt kroppens körtlar.

Ju mer du frigör i ditt energisystem ju mer kan dina inre gåvor och talanger komma fram. I vägledningen tittar vi också på om du bär på andras eller yttre energier som påverkar eller drar ner dig i ditt liv just nu. Det kan vara energi från andra personer, det kollektiva eller energier från tidigare liv.

Genom att bli medveten om dessa delar påbörjar du en läkningsprocess direkt, som sedan fortsätter den närmsta tiden.

Vi svarar på följande saker i vägledningen:
♡ Vad bär du på just nu som begränsar eller håller din energi tillbaka/låst??
♡ Finns det energier i ditt energisystem som inte är din och i så fall – hur påverkar det?
♡ Finns det under -eller överaktivitet i något eller flera chakran + hur påverkar det din hälsa?
♡ Finns det skador/ blockeringar i Auran eller i ditt DNA & vad kommer det ifrån?
♡ Bär du på cellminnen från tidigare liv som påverkar din energi negativt här och nu?
♡ Healing och rensning av det som framkommer ingår 

För att köpa kan du beställa här direkt via hemsidan eller via swish: 123 137 4297 (Helmetoden)