Healing Kit på mp3 för Tvillingsjälar!

Healing Kit på mp3 för Tvillingsjälar!

kr1,111.00 Inklusive moms

Beskrivning

Healing på Tvillingsjälsresan♡
Healing, rensning & djup Balansering

I det här populära healingkittet har vi satt ihop 4 olika kraftfulla healingdelar som hjälper dig på din Tvillingsjälsresa, oavsett om du är med din tvilling eller inte. Healingen ges till dig genom inspelade mp3 ljudfiler och du kan därefter lyssna på dem hur mycket du vill. Ju mer du lyssnar desto djupare lager kommer du åt. Healingen och Energirensningen hjälper dig på ett energimässigt plan och genom ditt arbete förs ni närmare varandra i den mån ni är redo för just nu. Kittet innehåller fokus på energiblockeringar, yttre energier som påverkar, negativa energisträngar, karmiskt bagage och läkning på ett djupt plan samt påfyllning av helande frekvenser.

Healingen sker med hjälp av ditt högre guideteam samt Ärkeänglar & Uppstigna Mästare. Ju mer du öppnar upp för att ta emot healingen desto kraftfullare bli den. Sätt gärna en intention innan du lyssnar, att du vill släppa och rensa så mycket som möjligt.

De 4 inspelade ljudfilerna innehåller:

💎 DNA – aktivering för att kunna hålla mer ljus i din fysiska kropp. Här får du också uppgradering och reparation av ditt DNA ifall det är skadat. Skador i vårt DNA sker genom trauman som vi varit med om eller som ligger bakåt i tiden, i form av tidigare liv eller i familjeledet. Det gör att vår energi läcker och att vi har svårt att hålla den energi vi behöver för att klara av stora transformationsprocesser.

💎 Rensning av yttre Energier som påverkar dig samt rensning av energisträngar som håller dig tillbaka eller drar ner dig energimässigt. Det kan vara energisträngar kopplat med familjemedlemmar, själar i din själsgrupp eller andra personer som du har koppling med. Vi hjälper även till att rensa bort negativ eller tung energi i ditt energifält, din aura och i dina chakran som påverkar dig just nu.

💎 Rensning av energiblockeringar och tung energi mellan dig och din tvillingsjäl. Vi rensar även bort karmisk energi som ni är redo att släppa taget om, från detta och tidigare liv. Många tvillingsjälar har mycket energi emellan som försvårar och genom att rensa bort detta så mycket som det går underlättar det i processen. Din tvillingsjäl kommer att ta emot den healing han/hon vill och är redo för.

💎 Healing för ditt inre där vi lägger fokus på att få upp gammal stagnerad energi samt att du får möjlighet att läka de inre sår som begränsar dig. Vi går även igenom och balanserar dina chakran och fyller på hela ditt energisystem med ljus. Med hjälp av Gudinnan Lady Nada jobbar vi med healing för ditt hjärta och de trauman som kan finnas där.

Du kan lyssna på de olika delarna så många gånger du vill. Vi rekommenderar att du lyssnar minst 1 gång på DNA-aktiveringen och 3 gånger på de övriga delarna.

Ytterligare information

Antal gånger

1 gång, 4 gånger