Tvillingsjäl mission arbete

 

 

Tvillingsjäl mission 

I vårt tvillingsjäl mission hjälper vi dig genom vår tidigare erfarenhet, kunskap och möten med människor. En viktig del här är naturligtvis vår egen resa som vi är på. Genom det har vi fått en djupare förståelse för att det inte alltid är enkelt och mötet med vår Tvillingsjäl är unikt och ser annorlunda ut för oss alla. Hur vårt möte blir och hur resan utvecklas beror mycket på hur ditt själskontrakt ser ut – vad du har bestämt dig för att uppleva, träffas och göra i det här livet. Att arbeta som Tvillingsjälar  handlar om så mycket mer än bara att få två personer tillsammans.

Vår roll i vårt tvillingsjäl mission är att:

  • Stödja din andliga utveckling

  • Hjälpa dig att återuppliva din inre healer

  • Hjälpa att rensa bort saker som hindrar / blockerar dig och din Twin Flame på er resa

  • Stödja dig med ditt uppvaknande

  • Stödja dig med att hantera utmaningar och triggers i dig själv och med din Twin Flame

  • Hjälpa dig i din healing process, när det gäller att läka och befria dig från yttre faktorer, gamla mönster och präglingar

  • Titta på mönster och karma från tidigare liv som kan påverka dig och din Twin Flame

  • Stödja dig genom “egots död” 

  • Var medveten om och läka inre sår och trauma från barndomen

  • Utforska vilka gåvor du har och vilket uppdrag du och din Tvillingsjäl har

  • Läka och förvandla känslor, tankar och gamla saker som är i vägen för eller som skapar motstånd mellan er

 

 

Tvillingsjäl mission

 

 

 

 

 

See the Twin Flame relationship as a spiral – circular.
When you take a step up, you need to take a step down

 

 

 

 

 

 

 

I varje session med vårt tvillingsjäl mission som vi håller tittar vi på dina specifika förhållanden, vad som är viktigt och vad som kommer att föra dig framåt på din resa. Du kommer att ha möjlighet att berätta vad som är utmanande och svårt, och vi kommer att svara på frågor, intuitivt känna din situation och ge råd. Vi kombinerar vår Tvillingsjäl relation och energi för att ge dig bästa möjliga vägledning och helande arbete. I samband med detta kommer vi också att göra healing och annat energiarbete under sessionerna.

 

Några vanliga utmaningar som Tvillingsjälar kämpar med är:

 

  • Släppa taget om det gamla som håller dig tillbaka

  • Att hantera triggers som kommer upp till ytan 

  • Vara isär eller nära varandra

  • Olika typer av motstånd 

  • Utmaningar med känslor

  • Att hantera gammalt trauma som kommer upp till ytan

  • Hitta balans med varandra 

  • Runner och chaser dynamik 

  • Känslan av att göra “fel” eller känna skuld till det gamla 

  • Att gå in i dig själv snarare än att lägga mycket fokus på om din Twin Flame gör rätt eller fel

  • Motstridiga känslor – växla snabbt mellan känslor

  • Sexuella problem

  • Externa energier som påverkar 

  • Karma och cellminnen från tidigare liv

  • Svårigheter från uppväxten

  • Kulturella och ekonomiska skillnader /social- och åldersskillnad 

  • Känslor om att inte vara värd kärlek

  • Känna sig stressad – att man sitter fast i känslorna 

 

Se gärna mer om våra tjänster tvillingsjäl och andra avancerade själar och vår engelska hemsida.

 

Vi jobbar även med Akasha arkivet som är ditt själsliga bibliotek för vad du varit med om i detta och tidigare liv

 

Vi erbjuder en mängd olika tjänster som hjälper dig på din resa.

För att läsa mer om våra tjänster eller boka en session –

Välkommen till vår webshop

 

Tvillingsjäl mission