Ditt Själsliga Arkiv

 

 

Akashaarkivet leder dig in till ditt Högre Själsmedvetande…

 

Vad är akasha arkivet och hur kan det transformera ditt liv?

Akashaarkivet eller Akashic Records som det heter på engelska, är en plats i den femte dimensionen och därmed en del av kvantfältet. Du kan föreställa dig denna plats som ett stort bibliotek eller som ett tempel där all information finns lagrad – all information om dig som själ – sedan du skapades. Här finns information om alla val du gjort, all karma du bär på – positiv och negativ. Här finns även allting om de handlingar du gjort i tidigare liv och vilka själar du haft relationer med. Din själsbok rymmer berättelsen om dig och de upplevelser som fört dig dit du är idag. Vi vänder oss framförallt till dig som är tvillingsjäl, själsfrände eller annan avancerad själ. Känner du dig dragen till denna sida så tillhör du säkert en av dessa kategorier.

 

Arkivet övervakas av mycket höga ljusvarelser och det är dessa ljusvarelser som ser till att allting sker enligt de universella lagar som råder i Universum. De hjälper oss att frigöra oss från kontrakt, händelser och karma som vi är redo att släppa taget om. Lagen om karma är en energimässig lag som påverkar oss hela tiden, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Man kan säga att det är en energimässig konsekvens som finns lagrad i ditt arkiv. Allt för att få möjlighet att bli fri och i balans.

 

Vi är alltid ansvariga för det vi gör och sänder ut energimässigt och förr eller senare kommer samma energi tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Även om karma är något som ibland försätter oss i svåra och utmanande situationer så är det viktigt att veta att vi själva, när som helst kan välja att leva annorlunda. När vi blir medvetna om vår situation eller ett visst mönster har vi möjlighet att förändra vår tillvaro och vårt sätt att se på saker. När vi gör det förändrar vi också vårt karma bakåt och därmed vår framtid. Ingenting är fast och all energi går att omvandla, förändra och transformera.

 

 

 

 

I Akashaarkivet finns kontrakt & löften du bär med dig från Tidigare liv och andra existenser.

Genom att få en inblick i dessa kan du bryta mönster och relationer som inte längre gynnar dig och ta kvantsteg framåt i din personliga och andliga utveckling. Där finns även information om ifall du bär på negativ obefogad karma. Det vill säga karma som redan är utspelad men som du ändå håller fast vid på grund av olika anledningar. Ibland håller vi omedvetet kvar cellminnen av hemska saker som hänt. För att påminna oss om vad som hänt och för att vi inte ska återupprepa samma misstag i nuvarande liv. Många av er är extra känsliga för händelser som skett och som ligger i dessa arkiv. Vi har märkt att du som är tvillingsjäl, själsfrände eller annan avancerad själ ofta är extra känsliga för vad som har hänt i tidigare liv och behöver få insikter från och tillgång till Akasha arkivet.

 

Din Divine Soul Blueprint är din gudomliga själsstruktur, hur din själ är skapad energimässigt. Man kan säga att det är din kod eller nyckel för att få tillgång till livsenergi från källan. När du lever och gör val i enlighet med din blueprint får du enorma mängder energi till din fysiska kropp. Du skapar flöde, synkronisering och överflöd i livet. När du gör val som går emot din blueprint kommer det visa sig på olika sätt i ditt liv. Livsenergin stryps och energin når inte riktigt hela vägen fram.

 

Blockeringar skapas någonstans i ditt energisystem och du kan då uppleva trötthet, stagnation eller smärta i kroppen. För att lösa upp dessa blockeringar behöver vi bli medvetna om att vi har en blockering, tar reda på var den sitter och därefter frigöra den energi som är låst. Sen är det viktigt att vi utför nya handlingar och ändrar vårt sätt att tänka. Så att vi skapar vårt liv i den riktning vi vill komma, snarare än att sitta kvar i gammalt.

 

Våra Andliga gåvor och vårt Ursprung

Genom Akashaarkivet kan du få en djupare förståelse av vem du är och vad ditt syfte är här på jorden. Du som läser den här texten är med största sannolikhet en gammal avancerad själ. Som levt många hundratals, kanske tusentals liv här på jorden och på andra platser. Genom alla inkarnationer samlar vi på oss stor kunskap och djup visdom – vi utvecklar speciella gåvor. Många ljusbärare upplever en känsla av ensamhet och en känsla av att de inte riktigt känner sig hemma eller passar in här. Chansen är stor att du är en stjärnresenär och att du kommer någon annanstans ifrån. Att få veta mer om vårt ursprung och vår själsfamilj samt om de energimässiga gåvor vi har kan skapa en enorm igenkänning och glädje inom oss. Det hjälper oss även att ta oss igenom svårigheter eftersom vi vet att vi här av en anledning – vi har ett mission.

Allting du ser runt dig visar dig vad du bär inom dig som fortfarande behöver bli medvetet, läkas och få kärlek. Akashaarkivet visar dig vem du är och hur du på bästa sätt kan leva för att vara i balans, bli hel och manifestera det du önskar och det som din själ längtar efter.

 

 

The more you heal – The higher you go

 

 

 

 

För att boka någon av våra tjänster –  se vår webshop